LOT 113 | 1973 Château Mouton Rothschild

PHU_5129 copy

LOT 113 | 1973 Château Mouton Rothschild

Starting Price US$ 1,500 - 3,000
Sold US$ 1,800

•    REGION France, Bordeaux, Pauillac
•    TYPE Red Wine, Bordeaux Red Blends (Claret), Premier Cru (First Growth)
•    VINTAGE 1973 Château Mouton Rothschild

IMG_6346The bottle 1973 Château Mouton Rothschild from the ‘Wine in Art’ series. Interested in all art forms and a friend of many artists, Baron Philippe de Rothschild (1902-1988) conceived the idea of crowning the Mouton label with a work of art created for this purpose. After Second World War since 1945, great artists as prestigious as  Miró, Chagall, Georges Braque, Salvador Dali, Picasso, Warhol, Bacon, Balthus, among others have been invited to illustrate the label of Château Mouton Rothschild. Thus, the most famous names in contemporary art are brought together in a collection to which a new work is added each year. In 1962, he created at Mouton the ‘Museum of Wine in Art’ which displays a priceless collection of art works relating to wine and the vine.
The label of the 1973 vintage is titled ‘En homage a Picasso’, with a transcription of Picasso’s Bacchanale (22-12-59, Musee de Mouton). Pablo Picasso (1881–1973) is probably the most important figure of 20th century, in terms of art, and art movements that occurred over this period. The artistic genius of Pablo Picasso has impacted the development of modern and contemporary art with unparalleled magnitude. Pablo Picasso died in 1973, was a personal friend of Baron Philippe.

 

1973 Château Mouton Rothschild là một chai rượu quan trọng của bộ sưu tập ‘Rượu vang ở trong Mỹ thuật’. Yêu thích nghệ thuật và là một người bạn của nhiều nghệ sĩ, Baron Philippe de Rothschild (1902-1988) đã có ý tưởng về sự kết hợp tuyệt vời giữa các tác phẩm nghệ thuật và nhãn rượu của nhà Mouton. Sau Đệ nhị thế chiến kể từ năm 1945, các họa sĩ danh tiếng như Miró, Chagall, Georges Braque, Salvador Dali, Picasso, Warhol, Bacon, Balthus, và nhiều họa sĩ khác đã được mời vẽ minh họa cho nhãn rượu của Château Mouton Rothschild. Do đó, những tên tuổi nổi tiếng nhất của nghệ thuật đương đại đã gặp nhau trong một bộ sưu tập mà mỗi năm đều được tuyển chọn thêm một tác phẩm mới. Năm 1962, Bảo tàng Rượu vang ở trong Nghệ thuật đã được thành lập tại Mouton, trưng bày một bộ sưu tập vô giá tác phẩm nghệ thuật liên quan đến rượu và cây nho.
Nhãn rượu mùa nho 1973 tưởng niệm năm qua đời của họa sĩ nổi tiếng Pablo Picasso (1881-1973), cũng là một người bạn của Baron Philippe. Tác phẩm Bacchanale (22-12-59, Musee de Mouton) được in cùng dòng chữ “Với lòng tôn kính Picasso”. Pablo Picasso là một trong những họa sĩ quan trọng nhất của thế kỷ 20, ảnh hưởng mạnh mẽ đến các phong trào nghệ thuật đã xảy ra trong giai đoạn này, và sự phát triển của nghệ thuật hiện đại đương đại.