Lot 04 | Hươu vàng – cervus porcinos

trungnghia_04

Lot 04 | Hươu vàng – cervus porcinos

Starting Price US$ 2,400

Khói, thuốc súng, vàng lá và acrylic trên canvas

Soot, gunpowder, gold leafs, and acrylic on canvas

Size: 155,2 x 109,7cm