Lot 08: Nguyễn Quỳnh | Lơ thơ tơ liễu buông mành, con oanh học nói trên cành mỉa mai

Catalogue _ Auction 13th Jan 2018

Lot 08: Nguyễn Quỳnh | Lơ thơ tơ liễu buông mành, con oanh học nói trên cành mỉa mai

Starting Price US$ 6,000

Estimate US$ 8,000 – 12,000

 

Màu nước và acrylic tren giấy, 1996
92,7cm x 12,6cm
Chữ ký sau bức tranh.

Họa sĩ Nguyễn Quỳnh sinh năm 1941 tại Hải Dương.
Học trường Cao Đẳng Mỹ Thuật Gia Định và Đại Học Văn Khoa Sài Gòn. Sang Mỹ, ông tiếp tục học lấy bằng tiến sĩ lịch sử mỹ thuật và tiến sĩ triết học.
Ông triển lãm nhiều lần ở Việt Nam và Mỹ, và là họa sĩ người châu Á duy nhất có tranh trong bộ sưu tập thường trực của bảo tàng Guggenheim, TP New York.
Dưới đây là diễn giải của Họa sĩ Nguyễn Quỳnh về tác phẩm “LƠ THƠ TƠ LIỄU BUÔNG MÀNH
CON OANH HỌC NÓI TRÊN CÀNH MỈA MAI”:
Lơ-thơ tơ liễu buông mành là tên của một bức tranh mầu nước. Thực sự tôi đã lấy í trong Truyện Kiều của Nguyễn Du. Trong Truyện Kiều đây là lúc Kim-Trọng phải lòng Kiều và lang-thang đi tìm Kiều.
Nguyễn Du là người nổi tiếng xem tranh và nghe đàn cho nên có nhiều đoạn mô tả tâm-tình rất linh động và sâu sắc.Trong hai câu thơ này, cấu-trúc thẳng-đứng (Lơ-thơ tơ liễu buông mành) và cấu-trúc ngang (Con oanh học nói trên cành mỉa-mai) là hai nét tung-hoành, tạo ra không-gian và tiếng động, tức thời-gian. Câu trên là cảnh-huống thâm-trầm phơn-phớt. Câu dưới là tiếng chim ngây ngô non nớt
gợi nên một xúc-động như chế-riễu khách si-tình.
Hai câu thơ trên đã cho tôi nhiều kinh-nghiệm trong cuộc đời cũng như trong sáng-tạo. Bức tranh này là bức tranh thứ nhất về cảm-ứng “lơ-thơ” vẽ vào khoảng giữa thập-niên 90, rồi 8 hoặc 9 năm sau tôi lại có bức “lơ-thơ” khác, đã bán, và hiện nay tôi đang vẽ một “lơ-thơ” nữa, cao 8 feet, ngang 15 inches.
Nguyễn Quỳnh,
Tiến-sĩ Triết-học và Lịch-sử Mĩ-thuật (Columbia University)
Cựu Giáo-sư Towson University và UTEP
Có tranh trong viện Bảo-tàng Guggenheim Museum (NYC)