Lot 13: Bửu Chỉ | Thiền định

lot13

Lot 13: Bửu Chỉ | Thiền định

Starting Price US$ 6,000

Estimate US$ 10,000 – 15,000

 

Sơn dầu trên bố, 1999
100cm x 80cm
Chữ ký góc trái bên dưới.

Ảnh hưởng sâu sắc từ hai nền triết học Đông và Tây phương, Bửu Chỉ luôn bị ám ảnh về thân phận bất định của con người. Con người luôn nỗ lực tìm đường giải phóng hay giải thoát, nhưng trước áp lực
vô biên của thiên nhiên và hoàn cảnh, mơ ước khó thành hiện thực.
Một hình nhân ngồi tham thiền trên đỉnh núi, quanh người phát hào quang. Vòng tròn màu xanh trên đầu tượng trưng ma chướng. Vòng tròn màu vàng là vô minh đang giam cầm bản thể. Màu đỏ tượng trưng năng lực trí tuệ trong nỗ lực giải phóng bản thể.