Lot 19: Lê Thanh | Vương Cung thánh đường

lot19

Lot 19: Lê Thanh | Vương Cung thánh đường

Starting Price US$ 6,000

Estimate US$ 6,000 – 8,000

 

Sơn dầu trên bố, 2007
80cm x 80cm