Lot 21: La Hon | Tuổi thơ

lot21

Lot 21: La Hon | Tuổi thơ

Starting Price US$ 7,000

Estimate US$ 10,000 – 12,000

 

Sơn dầu trên bố, 1998
50cm x 40cm
Chữ ký góc phải bên trên.