Đi tìm ý nghĩa thời gian của người

GIỚI THIỆU BỘ SƯU TẬP TRANH
Họa sĩ Bửu Chỉ (1948-2002):
“Đi tìm ý nghĩa thời gian của người”
.
Khai mạc lúc 6PM đến 8PM vào Thứ 6, ngày 23 tháng 08 năm 2019
Trưng bày đến hết ngày 03 tháng 09 năm 2019
.
tại SALON LYTHI
BẢO TÀNG LỊCH SỬ VIỆT NAM
Số 2 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1,Tp.Hồ Chí Minh
.
Bộ sưu tập mà chúng tôi mang đến lần này có một câu chuyện khá thi vị. Tuy về số lượng không thật nhiều, nhưng hiện tại cũng khó thấy ở đâu có cùng một lúc gần 30 tranh Bửu Chỉ. Về mặt tạo hình và thẩm mỹ, vì mối quan hệ đặc biệt của chủ sở hữu với chính họa sĩ, nên có được những đại diện cho một vài phong cách đặc trưng của Bửu Chỉ.