Triển lãm

Exhibition | 9th to 29th Jan 2020

SOFITEL SAIGON PLAZA

17 Le Duan Boulevard, Dist.1,

Ho Chi Minh City, Vietnam

Triển lãm

Exhibition| 11th to 31st Jan 2020

CARAVELLE SAIGON HOTEL

19 – 23 Lam Son Square, Dist.1,

Ho Chi Minh City, Vietnam

Triển lãm

ĐI TÌM Ý NGHĨA THỜI GIAN CỦA NGƯỜI 
HỌA SĨ BỬU CHỈ (1948-2002) 

Exhibition | 23th to 03rd  August 2019 

8AM- 5PM everyday

LYTHI SALON
Inside The MUSEUM of VIETNAM HISTORY
2nd Nguyen Binh Khiem St., Dist.1,

Ho Chi Minh City, Vietnam

Past Auction

VIETNAM 20TH CENTURY & CONTEMPORARY ART 
HỘI HOẠ VIỆT NAM TK 20 & ĐƯƠNG ĐẠI  

Preview | 5th to 12th Jan 2019 

8AM- 5PM everyday
Auction | 3PM Sunday 13th Jan 2019

LYTHI SALON
Inside The MUSEUM of VIETNAM HISTORY
2nd Nguyen Binh Khiem St., Dist.1,

Ho Chi Minh City, Vietnam

Past Auction

SOUTH VIETNAMESE ART & THE SPRIT OF THE ORIENTAL ROMANCE
HỘI HOẠ MIỀN NAM VIỆT NAM  & CẢM HỨNG LÃNG MẠN PHƯƠNG ĐÔNG

Hôtel des Arts Saigon
Exhibition dates | 7th to 13th Jan 2017
Auction date | 6:00 PM Saturday 13th Jan 2017

Past Auction

up1

VIETNAM 20TH CENTURY & CONTEMPORARY ART 
HỘI HOẠ VIỆT NAM TK 20 & ĐƯƠNG ĐẠI  

Hôtel des Arts Saigon
Exhibition dates | 20th to 27th May 2017
Auction date | Saturday 27th May 2017

Past Auction

wine_2

REAL GEMS OF WINE WORLD
RƯỢU VANG QUÝ

Hôtel des Arts Saigon
Auction date | Saturday 27th May 2017

Past Auction

fast_1

27th Dec 2016 | Caravelle Saigon Hotel

Past Auction

fast_2

WINE IN ART
Mỹ Thuật và Rượu Vang

27th Dec 2016 | Caravelle Saigon Hotel

JOINT OUR NEWSLETTER

Nhận thông tin mới từ chúng tôi