Vietnam 20th Century & Contemporary Art | 13th Jan 2019

VENUE | ĐỊA ĐIỂM
LYTHI SALON
Trong khuôn viên BẢO TÀNG LỊCH SỬ
Inside The MUSEUM of VIETNAM HISTORY
2nd Nguyen Binh Khiem St.,
Dist.1, Ho Chi Minh City, Vietnam
.
PREVIEW | TRƯNG BÀY
5th to 12th Jan 2019
8AM- 5PM everyday
.
AUCTION | ĐẤU GIÁ
Sunday13th Jan 2019
Doors open 2PM
Auction begins 3PM
.
***Tất cả các lô trong phiên đấu giá này có giá trị cao. Xin quý vị vui lòng đăng ký trước phiên để nhận
thẻ đấu giá hợp lệ. Quý vị có thể tham khảo những mô tả đầy đủ, điều kiện bán hàng và các thông tin
quan trọng khác liên quan đến đấu giá tại trang web www.lythi.com

***All lots in the auction are considered High Value Lots. You will need to do High Value Lot preregistration
& get a paddle to bid for this sale. Please refer online at www.lythi.com for full lot descriptions,
Conditions of Sale, and other important sale information regarding the auctions.