Lot 21 Phan Kế An (1923-2018) | Tây Bắc, giấc mơ bình yên

phankean

Lot 21 Phan Kế An (1923-2018) | Tây Bắc, giấc mơ bình yên

Starting Price US$ 40,000
Estimate US$ 60,000 - US$ 80,000

Signed and dated ‘Phan Kế An 67’ (lower right);
Oil on canvas;
80 x150 cm.
Painted in 1967.

 

PROVENANCE
Private Collection

Tác phẩm Tây Bắc – Giấc mơ bình yên (sơn dầu trên toan, 75cm x 164cm, 1967) của Phan Kế An cũng là một ví dụ đáng chú ý. Nhà sưu tập Lê Bá Tung mua từ chính họa sĩ Phan Kế An vào giữa thập niên 1980. Ông với Phan Kế An xem nhau như bạn vong niên, thỉnh thoảng ghé thăm, trò chuyện.