Lot 12 Phạm Cung (B.1932) | Tượng chân dung Bùi Giáng

phamcung_2

Lot 12 Phạm Cung (B.1932) | Tượng chân dung Bùi Giáng

Starting Price US$ 4,000
Estimate US$ 10,000 - US$ 15,000

Signed and dated on the back;
Marble from Phú Khánh;
28 cm H x 18 cm W x 22 cm D.
Created on 1986

Điêu khắc Tượng chân dung Bùi Giáng (28cm x 18cm x 22cm, 1986) của Phạm Cung là một sưu tập thú vị. Vốn chuyên tâm và nổi danh về tranh thiếu nữ, nên tượng điêu khắc này như là một bí mật riêng của Phạm Cung. Bằng hiểu biết về nhân dạng và tình bạn khắng khít nhiều năm, Phạm Cung có cách tiếp cận Bùi Giáng rất riêng, khác biệt so với nhiều điêu khắc gia khác. Đúng là “Xuân thu trang điểm tình hình/ Nghe đâu tình trạng nhớ tình huống xưa”, Phạm Cung tạc Bùi Giáng là tạc cả cái tình hình, cả cái tình huống xưa đó.