Lot 11 Phạm Cung (B.1932) | Chân dung Phạm Thiên Thư, Phạm Cung & Bùi Giáng

phamcung_1

Lot 11 Phạm Cung (B.1932) | Chân dung Phạm Thiên Thư, Phạm Cung & Bùi Giáng

Starting Price US$ 5,000
Estimate US$ 7,000 - US$ 10,000

Signed and dated (lower left);
Oil on canvas;
80 x 120 cm.

Họa sị Phạm Cung giữ rất nhiều tranh của thi sĩ Bùi Giáng. Sinh thời, Bùi Giáng thường xuyên đến chơi và ăn nghỉ tại nhà Phạm Cung, khi họa sĩ vẽ tranh thì thi sĩ cũng vẽ và để lại tranh; Phạm Cung yêu quý Bùi Giáng nên lưu giữ tất cả những gì thi sĩ vẽ.
Không chỉ “biến” nhạc Phạm Duy thành tranh, họa sĩ Phạm Cung từng biến Truyện Kiều của Nguyễn Du và Hậu Kiều của Phạm Thiên Thư thành tranh. Vì thế Phạm Cung đã vẽ bức tranh với chân dung của Phạm Thiên Thư – Phạm Cung và Bùi Giáng.