Lot 05 Trịnh Thanh Tùng (B.1958) | Chân dung thiếu nữ

trinhthanhtung

Lot 05 Trịnh Thanh Tùng (B.1958) | Chân dung thiếu nữ

Starting Price US$ 5,000
Estimate US$ 6,000 - US$ 8,000

Signed ‘Tr Tùng’ (lower right);
Oil on canvas;
88 x 68 cm.
Theo nhận xét của Phan Vũ, Trịnh Thanh Tùng vẽ những chân dung thiếu nữ thật mượt mà nhưng lại rất dữ dội khi vẽ về đề tài chiến tranh, tất cả đều có dấu ấn của một tâm hồn lãng mạn trên một cái nền kỹ thuật vững chắc.
PROVENANCE
Private Collection