Lot 01- Artist Tô Ngọc Vân

01

Lot 01- Artist Tô Ngọc Vân

Starting Price US$ 500 - 1,200

Ký hoạ thiếu nữ
bút chì trên giấy- 1940
chữ ký phía dưới bên trái,
kích thước nhỏ khoảng 30x 20cm