Lot 02 – Artist Tô Ngọc Thành

02

Lot 02 – Artist Tô Ngọc Thành

Starting Price US$ 2,000 - 4,000

Hoa huệ và nhạc sĩ tý hon
Sơn dầu trên toan – 1977
Chữ ký phía dưới bên trái
66x 80cm

Hoạ sĩ Tô Ngọc Thành là người con duy nhất của Tô Ngọc Vân nối nghiệp cha; và luôn ghi nhớ lời cha dặn: “Sáng tác là lẽ sống, ngày nào không vẽ là ngày ấy bỏ nghề, là họa sĩ mà không vẽ thì chắc chắn là họa sĩ giấy”.

 

Hoạ sĩ Tô Ngọc Thành tốt nghiệp Đại học Mỹ Thuật Việt Nam và Đại học Mỹ thuật Tiệp Khắc. Có tranh được lưu giữ tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam.