Lot 03 – Artist Hoàng Hồng Cẩm

03

Lot 03 – Artist Hoàng Hồng Cẩm

Starting Price US$ 12,000 - 16,000

Hoạ sĩ và người mẫu
Sơn dầu trên toan- 2003
Chữ ký phía trên bên trái
100x 120cm

Phiên đấu này chào đón những tiếp nối thế hệ nghệ thuật và nhịp cầu cha con rất thú vị.

 

Hoàng Hồng Cẩm (1959-2011) thì gần như ngược lại cha mình, họa sĩ Hoàng Lập Ngôn (1910-2006). Tuổi đời ngắn, ngao du cũng ít hơn, thậm chí không có ý định thành họa sĩ, nhưng ông lại rất thích vẽ, vẽ rất nhiều. Vẽ trong sáng, vẽ tự do, vẽ như trẻ thơ…, để rồi thành một nét riêng, lạ.

 

Hoàng Hồng Cẩm cũng thích vẽ chân dung như cha mình, đặc biệt chân dung tự họa. Ông cũng luôn nhớ lời cha dặn: “Khi vẽ xong một bức chân dung, hãy hỏi cảm nhận của phụ nữ và trẻ em là chính xác nhất”.