Lot 04 – Artist Hoàng Lập Ngôn

04

Lot 04 – Artist Hoàng Lập Ngôn

Starting Price US$ 30,000 - 40,000

Chân dung thiếu nữ
Sơn dầu trên toan – 1957
Chữ ký phía dưới bên phải
51x 45cm

Họa sĩ Hoàng Lập Ngôn (1910-2006) là sinh viên khóa 9 của Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương, ông có sức làm việc bền bỉ, liên tục, kĩ lưỡng.

 

Khi bất ngờ được nhìn một thiếu nữ đẹp chơi dương cầm, họa sĩ đã vẽ nên bức tranh nổi tiếng, nghệ sĩ dương cầm Thái Thị Sâm – Nàng Mona Lisa nước Việt.

 

Theo thi sĩ Hoàng Cầm: “Tuy anh vẽ không nhiều, nhưng chỉ cần mấy chục bức tranh chân dung, một số văn nghệ sĩ của anh cũng tạm đủ góp một phần không nhỏ vào tài sản của Hội Mỹ thuật Việt Nam, và dĩ nhiên, của cả dân tộc Việt Nam”.