Lot 06 – Artist Lê Quảng Hà

06

Lot 06 – Artist Lê Quảng Hà

Starting Price US$ 3,000 - 4,000

Tuổi thanh xuân
Sáp màu trên giấy-khoảng 1991
Chữ ký
38,5 x 53,5cm

“Tuổi thanh xuân” là tranh hoạ sĩ Lê Quảng Hà vẽ chân dung danh ca Cẩm Ly khi cô vừa 24 tuổi.