Lot 07 – Artist Lê Kinh Tài

07

Lot 07 – Artist Lê Kinh Tài

Starting Price US$ 82,000 - 120,000

Phiên chợ đời
Sơn dầu trên toan- 2009
Chữ ký phía dưới bên tay trái
300x 150cm