Lot 10 | Chim hút mật

trungnghia_10

Lot 10 | Chim hút mật

Khói đèn trên canvas

Soot on canvas

Size : R80cm