Lot 11 – Artist Đỗ Xuân Doãn

03

Lot 11 – Artist Đỗ Xuân Doãn

Starting Price US$ 6,000 - 8,000

Chân dung phụ nữ
Sơn dầu trên ván
Chữ ký phía dưới bên tay phải
80x 60cm