Lot 11 | Chim Trảu

trungnghia_11

Lot 11 | Chim Trảu

Starting Price US$ 1,000

Acrylic và khói đèn trên canvas

Sootand acrylic on canvas

Size : R80cm