Lot 12 | Chim hút mật

trungnghia_12

Lot 12 | Chim hút mật

Starting Price US$ 1,000

Acrylic, khói đèn trên canvas

Soot and acrylic on canvas

Size: R80cm