Lot 13 – Artist Dương Sen

13

Lot 13 – Artist Dương Sen

Starting Price US$ 6,000 - 8,000

Thiếu nữ chơi đàn
Sơn mài – 2001
Chữ ký bên trái
80x 60cm