Lot 16: Hồ Hữu Thủ | Điều bí ẩn

lot16

Lot 16: Hồ Hữu Thủ | Điều bí ẩn

Starting Price US$ 5,000

Estimate US$ 6,000 – 8,000

 

Sơn dầu trên bố, 2007
84cm x 64cm
Chữ ký góc phải bên dưới.