Lot 17: Nguyễn Trung | Thiếu nữ và hoa sen

lot17

Lot 17: Nguyễn Trung | Thiếu nữ và hoa sen

Starting Price US$ 15,000

Estimate US$ 17,000 – 20,000

 

Sơn dầu trên bố, 2013
130cm x 100cm
Chữ ký góc phải bên dưới.