Lot 18 – Artist Nguyễn Gia Trí

18

Lot 18 – Artist Nguyễn Gia Trí

Starting Price US$ 14,000 - 20,000

Phong cảnh đồng quê
Ký hoạ trên giấy can – 1968
Chữ ký phía dưới bên phải
74x 40cm

IMG_1013

 

 

 

 

 

 

Một sự trùng hợp trên mức ngẫu nhiên, tại phiên đấu buổi tối có tên Asian 20th Century & Contemporary Art của nhà Christie’s tại Hong Kong, cũng ngày 27/5, sẽ bán tác phẩm sơn mài Nostalgie du Haut Tonkin (Nhớ trung du Bắc bộ, 80cm x 40cm, 1968) của Nguyễn Gia Trí với giá ước đoán từ 154,812 đến US$ 232,217

 

Tại phiên đấu này của Lythi Auction xuất hiện chính bản ký họa trên giấy can của tác phẩm vừa kể, với tên gọi là Phong cảnh đồng quê (74cm x 40cm, 1968). Do hai tác phẩm này được thực hiện trong cùng một năm, nên độ xê xích hình họa từ ký họa đến sơn mài không nhiều.

 

Nguyễn Gia Trí trở thành bậc thầy vì nhiều lý do, trong đó có thao tác ký họa giấy can quá kĩ lưỡng, hoàn toàn có thể đứng độc lập như một tác phẩm.