LOT 18: Dương Sen

lot18

LOT 18: Dương Sen

Starting Price US$ 3,500

Estimate US$ 5,000 – 7,000

 

Sơn dầu trên bố
70cm x 70cm
Chữ ký góc trái bên dưới.