Lot 20: Trịnh Thanh Tùng | Tĩnh vật hoa

lot20

Lot 20: Trịnh Thanh Tùng | Tĩnh vật hoa

Starting Price US$ 5,500

Estimate US$ 7,000 – 9,000

 

Sơn dầu trên bố, 2005
80cm x 60cm
Chữ ký góc phải bên dưới.