Lot 22: Uyên Huy | Cá vàng

lot22

Lot 22: Uyên Huy | Cá vàng

Starting Price US$ 4,000

Estimate US$ 5,000 – 7,000

 

Sơn dầu trên bố, 2006
100cm x 100cm
Chữ ký bên trái.