Lot 24: Lê Phổ | Tĩnh vật hoa

lot24

Lot 24: Lê Phổ | Tĩnh vật hoa

Starting Price US$ 50,000

Estimate US$ 60,000 – 70,000

 

Sơn dầu trên vải lụa và ván, 1955
99cm x 64,5cm
Chữ ký góc trái bên dưới.