Lot 25: Vũ Cao Đàm | Idylle

lot25

Lot 25: Vũ Cao Đàm | Idylle

Starting Price US$ 30,000

Estimate US$ 45,000 – 60,000

 

Sơn dầu trên toan, 1969
60cm x 49,5cm
Chữ ký góc phải bên dưới.