BIDDER REGISTRATION

• Phí đấu giá là 11% (đã bao gồm thuế VAT) người mua phải trả cho mỗi Lot đấu giá...

Phí đấu giá là 11% (đã bao gồm thuế VAT) người mua phải trả cho mỗi Lot đấu giá thành công.

• Chúng tôi đề nghị quý khách hoàn tất thanh toán cho tất cả các Lot đấu giá thành công ngay trong ngày diễn ra phiên đấu giá. Các lot phải được hoàn tất thanh toán và giao nhận trong vòng 5 ngày làm việc kể từ ngày đấu giá. Những Lot chưa hoàn tất thanh toán sau thời gian này có thể sẽ được lưu trữ tại kho của chúng tôi, chi phí vận chuyển và lưu kho sẽ được tính cho người mua.

• Chúng tôi sẽ chỉ giao hàng cho quý khách khi đã hoàn tất thanh toán.

• THANH TOÁN được thực hiện dễ dàng nhất bằng chuyển khoản ngân hàng khi quý khách nhận được hóa đơn. Quý khách có thể thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt. Thanh toán bằng thẻ tín dụng sẽ phải cộng thêm 2% phí dịch vụ ngân hàng.

• Nhà Đấu giá Lythi hết sức quan tâm để đảm bảo phiên đấu giá được thực hiện chính xác và hợp lệ, chúng tôi yêu cầu quý khách chú ý đến Điều khoản và điều kiện bán hàng đầy đủ của chúng tôi trên trang web www.lythi.com

• Chúng tôi sẽ không chia sẻ thông tin của quý khách với bất kỳ người hoặc tổ chức nào khác, ngoại trừ trường hợp theo yêu cầu của pháp luật.

BƯỚC GIÁ

Đấu giá viên giữ quyền điều chỉnh bước giá trong phiên đấu, dưới đây là những chỉ dẫn cho khách hàng về quy định cơ bản đối với các bước giá tối thiểu được áp dụng.

Dưới US$ 1,000 bước giá US$ 50
US$ 1,000 – 5,000 bước giá US$ 100
US$ 5,000 – 10,000 bước giá US$ 200
US$ 10,000 – 50,000 bước giá US$ 1,000
từ US$ 50,000 trở lên, bước giá US$ 2,000

Để tham dự phiên đấu giá và nhận thẻ đấu giá hợp lệ, quý khách vui lòng cung cấp cho chúng tôi những thông tin dưới đây, và đảm bảo rằng quý khách đã tham khảo Điều kiện bán hàng của chúng tôi. Khi chúng tôi nhận được thông tin đăng ký tham dự phiên đấu giá của quý khách, chúng tôi sẽ liên lạc trong vòng 12 giờ làm việc qua email hoặc số điện thoại mà quý khách cung cấp. 

• A buyer premium of 11% (included VAT) is payable on each successful bid.

• For those attending the auction we ask that lots are paid for on the day of the sale. All purchases must be paid for and collected within 5 working days following the auction. Lots remaining after this time may be removed to store at the purchaser’s expense.

• Lots must be paid for before they are collected.  

• PAYMENT can be made most easy by bank transfer when you receive your invoice. You can pay in person by debit or credit card, or cash. Payments by credit card are subject to a charge of 2% plus banking tariff. 

• While Lythi Auction take every care to ensure that bids are executed correctly, we draw attention to our full Terms and conditions on our website www.lythi.com

• We will not share your information with any other person or organization other than legally required to do so.

 

BID INCREMENTS

The auctioneer retains the right to call bids at his own discretion but the following give bidders an indication of the bid steps used in the auction and required for all bidders.

Under US$ 1,000 by US$ 50
US$ 1,000 – 5,000 by US$ 100
US$ 5,000 – 10,000 by US$ 200
US$ 10,000 – 50,000 by US$ 1,000
from US$ 50,000 and above by US$ 2,000

If you plan to attend the auction and obtain a bidder number, please provide the following information before the day of auction. Please refer to Conditions of sale. When we have received your pre-registration, we will get back to you within 12 business hours via email or phone number.